Pohjoisklinikan ja Mehiläisen yhteistyö

Pohjoisklinikan ja Mehiläisen yhteistyö vie päihdeongelmien hoitoon erikoistuneet palvelut osaksi työterveyden palveluja.

Pohjoisklinikan ja Mehiläisen yhteistyön kautta tarjotaan nykyaikaisia ja monipuolisia päihdepalveluja. Pohjoisklinikan erityisosaaminen täydentää Mehiläisen työterveyspalveluja päihdeongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Image
Mehiläinen

Yhteistyöllä pyritään tavoittamaan päihdeongelmaan tukea tarvitsevat työntekijät ja tarjoamaan tarpeenmukaista hoitoa heille soveltuvissa palveluissa Pohjoisklinikalla ja Mehiläisessä.

Kun yritys on Mehiläisen työterveysasiakas, se saa sujuvasti työntekijöidensä käyttöön Pohjoisklinikan palveluja. Yritykset voivat ostaa Pohjoisklinikan palveluja myös suoraan, kuten matalan kynnyksen tuen palvelukokonaisuuden, jossa hoitoon hakeutuvan työntekijän nimi ei tule työnantajan tai työterveyden tietoon.

Työntekijä voi ohjautua Mehiläisen työterveyspalvelujen kautta esimerkiksi Pohjoisklinikan päihdehoitajan tai lääkärin vastaanotolle tai sovittaessa alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen tarkoitettuun verkkoterapiaan.

Lisäksi Mehiläisessä on Previct Alcohol -palvelun käyttöön erikoistuneita hoitajia, jotka voivat hyödyntää Previctiä asiakkaan hoidossa Mehiläisen omissa palveluissa.

Valmennukset OmaMehiläisessä

Mehiläinen ja Pohjoisklinikka ovat tehneet yhteistyössä alkoholinkäytön vähentämiseen liittyviä videoita ja digituettuja ohjelmia OmaMehiläiseen. Osa on vapaasti käytettävissä kaikille Mehiläisen työterveyshuollon asiakkaille.

Päihdehaitat hallintaan -yritysvalmennus

Mehiläinen ja Pohjoisklinikka tarjoavat työyhteisöille Päihdehaitat hallintaan -yritysvalmennusta, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa päihdeohjelma osaksi työyhteisöä.

Yritysvalmennus tarjoaa ohjausta työpaikalla ilmenneen päihdeongelman kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen sekä yleistä tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista työkykyyn.

Pyydä tarjousta yritysvalmennuksesta Pohjoisklinikan myynnistä tai Mehiläisen asiakkuusvastaavaltasi tai työterveystiimiltäsi.

Lisätietoja

Hannu Ranta, asiakkuus- ja myyntijohtaja, Pohjoisklinikka, p. 044 5167 708, [email protected]
Leena Uronen, kehittämispäällikkö, Mehiläinen, [email protected]
Ulla Brusila-Relas, kehittämisylilääkäri, Mehiläinen, [email protected]

Mehiläisen ja Pohjoisklinikan yhteistyö päihdehaittojen ennaltaehkäisyssä ja työkyvyn tukemisessa (mehilainen.fi)