Päihdehoitajan matalan kynnyksen tuki

Pohjoisklinikka tarjoaa yritykselle uudenlaisen matalan kynnyksen palvelumallin. Palvelumallissa yrityksen työntekijä voi käyttää päihdehoitopalveluita niin, ettei hänen nimensä tule esiin työpaikalla tai työterveyshuollossa.

Kokemus osoittaa, että työssäkäyvällä ihmisellä on usein korkea kynnys ottaa päihdeongelmaansa puheeksi edes työterveydessä, koska leimautumisen pelko on suuri. Pohjoisklinikan uuden Päihdehoitajan matalan kynnyksen tuki -palvelun kautta yritys pystyy tarjoamaan työntekijöilleen helpon väylän palveluihin hakeutumiseen.

Työntekijän päihdeongelman hoitaminen ja avun saaminen varhaisessa vaiheessa, ennen ongelman etenemistä ja vaikeutumista, on tärkeää niin työntekijän kuin työyhteisön ja työnantajan kannalta. Kun ongelmaa hoidetaan ajoissa, eivät haitat ehdi kehittyä pitkälle ja esimerkiksi poissaoloja saadaan vähennettyä huomattavasti.

Palveluun saapuminen erittäin helppoa

Kun yrityksellä on käytössä Päihdehoitajan matalan kynnyksen tuki, työntekijä voi hakeutua Pohjoisklinikalle suoraan. Yritys voi kertoa työntekijöilleen Pohjoisklinikan palveluista ja ohjeistaa hakeutumiseen esimerkiksi intranetissä tai työkykypäivillä.

Kun työntekijä tulee Pohjoisklinikan vastaanotolle, hän voi tunnistautua yrityksen työntekijäksi esimerkiksi henkilökortilla. Yritystä laskutetaan ilman, että työntekijän nimeä ilmoitetaan.

Pohjoisklinikka on terveydenhuollon palvelujen tuottaja ja käyttää Kanta-palveluja. Kun asiakas asioi Pohjoisklinikan palveluissa, tiedot siirtyvät Kanta-palveluun. Asiakas voi halutessaan hallita omien tietojensa näkymistä Omakannassa.

Asiakas aloittaa varaamalla ensikäynnin

Palvelu aloitetaan varaamalla aika päihdehoitajan ensikäynnille. Ensikäynnin jälkeen asiakas jatkaa usein alkoholinkäytön tilannearvioon. Ensikäynnin tai tilannearvion jälkeen asiakas voi käydä päihdehoitajan vastaanotolla (45 min) viisi kertaa.

Päihdehoitajan matalan kynnyksen tuen kokonaisuuden hinta on 624 €. Kokonaisuus sisältää ensikäynnin, alkoholinkäytön tilannearvion ja viisi päihdehoitajan vastaanottoa. Vastaanottokäyntien määrä voidaan sopia myös yrityskohtaisesti. Osa yrityksistä sisällyttää sopimukseen myös lääkärikäynnit, jotka veloitetaan erikseen. Työntekijälle palvelu on maksuton.

Myös hoitoneuvottelut mahdollisia

Jos hoitoa on tarpeen jatkaa viiden vastaanottokäynnin jälkeen, työntekijä voi maksaa hoidon itse tai hakea maksusitoumusta oman kotikuntansa palveluista.

Palvelun päätteeksi on mahdollista järjestää myös hoitoneuvottelu työterveyden kanssa. Tällöin työterveys voi tarjota työntekijälle esimerkiksi työterveyden erikoislääkärien konsultaatiopalveluja. Pohjoisklinikan päihdehoitajan osallistuminen hoitoneuvotteluun veloitetaan toteutuneen ajan mukaan.

Jos asiakas haluaa jatkaa hoitoa Pohjoisklinikalla hoitoneuvottelun jälkeen, suosittelemme viittä uutta vastaanottokäyntiä päihdehoitajan kanssa.

Ota yhteyttä myyntiimme

Katso myös

Pohjoisklinikan palvelut Vastaanotot Yrityksille

Hakeutumassa palveluun?

Kun työnantajasi tarjoaa sinulle matalan kynnyksen palvelun, voit hakeutua palveluun varaamalla ensikäynnin suoraan verkosta.

Varaa ensikäynti verkosta