Image
Nainen läppärillä työpaikalla

Tervetuloa Pohjoisklinikalle

Pohjoisklinikalta saat apua alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvissä huolissa ja ongelmissa. Olemme täällä sinua varten.

Varaa aika verkosta

Näin laadit työpaikan päihdeohjelman

Ajatuksella laadittu päihdeohjelma tukee työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Usein se mahdollistaa varhaisen tunnistamisen ja tuen, jolloin vältytään ongelmien kärjistymiseltä.

Työpaikan päihdeohjelman laatimisesta on säädetty työterveyshuoltolaissa. Kirjallinen päihdeohjelma sisältää tavoitteet, menettelytavat ja vastuut työpaikan ehkäisevään päihdetyöhön ja hoitoonohjaukseen liittyen. Päihdeohjelma antaa kuvan siitä, miten päihteiden ongelmalliseen käyttöön työpaikalla suhtaudutaan.

Päihteiden ongelmallinen käyttö ei vähäpätöinen asia tai harvinaista. Arvioiden mukaan joka viides työssäkäyvä käyttää alkoholia niin runsaasti, että se vaikuttaa työkykyyn. Vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi työtehon laskuna tai jopa työturvallisuusriskinä.

Päihdeohjelmaan tietoa hoitovaihtoehdoista

Päihdeohjelman avulla voidaan vähentää alkoholiin, huumeisiin ja lääkkeiden väärinkäyttöön liittyviä haittoja työpaikalla ja ohjata toimintaa tilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee apua. Ohjelma mahdollistaa asiallisen ja rakentavan puuttumisen, jolloin voidaan useimmiten estää ongelmien kärjistyminen.

Kaikkein tärkein asia päihdeohjelmassa saattaakin olla sen ennaltaehkäisevä vaikutus. Hyvä päihdeohjelma neuvoo, miten työntekijä voi tarvittaessa hakeutua hoitoon omaehtoisesti. Nykyiset digipalvelut, kuten verkkoterapia, mahdollistavat hoitoon hakeutumisen matalalla kynnyksellä.

Vältä yleisin kompastuskivi

Se, miten päihdeongelmia osataan käsitellä työpaikalla, perustuu pitkälti siihen, kuinka tutuksi päihdeohjelma tulee esihenkilöille ja työtekijöille. Usein käy niin, että uusi päihdeohjelma esitellään kerran ja sen jälkeen unohdetaan. Tällöin ohjelman hyödyt jäävät pieneksi.

Päihdeohjelmaa olisi hyvä tuoda esiin ainakin kerran vuodessa eri yhteyksissä, kuten kevään työturvallisuusviikolla tai syksyn työhyvinvointiviikolla. Varsinaisen päihdeohjelman lisäksi voi laatia tiiviin esitteen tai flyerin työntekijöille jaettavaksi tai julisteen kahvihuoneen seinälle.

Hyvin laaditulla ja käytäntöön viedyllä päihdeohjelmalla ennaltaehkäistään päihdeongelmia ja luodaan pohjaa sille, että työntekijöiden jaksamisesta välitetään koko vuoden ajan.

Jos kaipaat tukea yrityksesi päihdeohjelman laatimiseen, ota meihin yhteyttä. Pohjoisklinikalla olemme erikoistuneet päihdeongelmien tunnistamiseen ja hoitoon ja tarjoamme aiheeseen liittyviä konsultaatioita ja koulutuksia yrityksille ja muille työnantajille.

Katso myös

Työterveyslaitoksen päihdeohjelmatyökalu Näin otat työntekijän alkoholiongelman puheeksi – vinkit esihenkilölle

Tutustu Pohjoisklinikan palveluihin

Yrityksille Hoitopalvelut Neuvontavastaanotot esihenkilötyötä tekeville