Tervetuloa Pohjoisklinikalle

Pohjoisklinikalta saat apua alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvissä huolissa ja ongelmissa. Olemme täällä sinua varten.

Varaa aika verkosta

Kannabiksen käytön vaikutukset työkykyyn

Kannabis on eniten käytetty huume Suomessa. Kuukausittain noin 100 000 suomalaista käyttää kannabista ja päivittäiskäyttäjiä on noin 10 000.

Työpaikoilla kohdataan yhä useammin kannabiksen haitallista käyttöä. Alkoholin ongelmakäyttöön verrattuna kyse on usein vieraammasta asiasta, eikä työpaikoilla aina tiedetä, miten kannabiksen käyttöön tulisi suhtautua tai puuttua.

Miten tunnistaa kannabiksen käyttö työpaikalla?

Kannabiksen vähäistä käyttöä voi olla vaikea tunnistaa. Työpaikalla käytöstä voi herätä epäily esimerkiksi kannabiksen hajusta vaatteissa. Kannabiksen haju vastaa makeaa, imelää yrttiä.

Kun kannabiksen käyttö on jatkuvaa, se voi aiheuttaa esimerkiksi silmien verestämistä. Kannabiksen käyttöön liittyy usein passivoitumista ja poissaolevuutta. Varsin yleisiä ovat myös sen esiin tuomat psyykkiset oireet, kuten ahdistuneisuus ja mielihyvän puute.

Miten kannabiksen käyttö todennetaan?

Työnantaja voi velvoittaa työntekijän huumausainetestiin vain rajatuissa tapauksissa. Työsuhteen aikana tehtävän testauksen kriteerit ovat tiukemmat kuin työtehtävää haettaessa.

Huumeiden käytön todentamiseen käytetään useimmiten virtsa- tai verinäytteitä. Huumetestit tehdään aina terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.

Kannabiksen säännöllinen käyttö näkyy huumeseuloissa usein pitkään, päivittäisessä ja runsaassa käytössä jopa yli kuukauden.

Miten kannabis vaikuttaa työkykyyn?

Satunnainenkin kannabiksen käyttö voi heikentää tarkkaavaisuutta ja muistin toimintaa. Yksi kannabiksen tavallisimmista haittavaikutuksista on lähimuistin heikentyminen, mikä vaikeuttaa asioiden mieleenpainamista ja uuden oppimista.

Kun kannabiksen käyttö on runsasta ja säännöllistä, vaikutukset näkyvät myös toiminnanohjauksessa, motorisissa kyvyissä ja verbaalisessa suoriutumisessa. Pitkäaikainen käyttö heikentää motivaatiota ja vähentää aloitekykyä.

Kannabiksen käyttö lisää onnettomuusriskiä ja heikentää esimerkiksi ajokykyä, joten osassa työtehtävistä kannabiksen käyttö voi aiheuttaa erityisen suuria riskejä. Tällaisia ammatteja on esimerkiksi liikenteen, terveydenhuollon ja teollisuuden alalla.

Välittömien kannabiksen käytöstä seuraavien vaikutusten jälkeenkin kannabis voi heikentää ihmisen suorituskykyä useammasta tunnista jopa vuorokauteen.

Mistä apua käytön lopettamiseen?

Huumeiden käytön laittomuus ja leimaavuus vaikeuttavat avun hakemista. Tämä koskee erityisesti työelämässä olevia huumeita käyttäviä, sillä päihteiden käytön ei haluta paljastuvan työnantajalle työpaikan menettämisen pelossa. Ongelmallinen käyttö tulee kuitenkin useimmiten lopulta ilmi työpaikalla.

Jos työpaikalla epäillään työntekijän tarvitsevan apua päihdeongelmaan, hänet kannattaa ohjata työterveyshuollon tai päihdepalvelujen piiriin. Huumeita käyttävät kokevat usein tulevansa paremmin kohdatuksi päihdehoitoon erikoistuneissa palveluissa.

Kun kannabiksen käytön lopettaa, toimintakyky palautuu useimmiten normaalille tasolle viimeistään kuukauden kuluessa. Jos kannabista on käytetty pitkään, myös palautuminen kestää pidempään.

Kannabiksen käyttö työssäkäyvillä

Työelämässä olevat huumeita käyttävät ihmiset käyttävät tavallisimmin kannabista. Nykyisin käytössä olevien kannabislajikkeiden THC-pitoisuudet ovat korkeita ja käytöllä on huomattava päihdyttävä vaikutus. Kannabiksen käyttö on yleisintä 25–34-vuotiailla.

Noin kolmasosalle kannabiksen päivittäiskäyttäjistä kehittyy kannabisriippuvuus, kokeilijoista noin joka kymmenennelle. Kannabisriippuvuuden rinnalla on usein myös muita päihderiippuvuuksia.

Kannabisriippuvuuteen liittyviä tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi kyvyttömyys kontrolloida käyttöä, sietokyvyn kasvu, vieroitusoireet ja käytön jatkaminen siihen liittyvistä haitoista huolimatta.

Artikkelia varten on haastateltu päihdelääkäri Markus Partasta. Partanen työskentelee lääkärinä Pohjoisklinikalla ja avohoitopalvelujen ylilääkärinä A-klinikka Oy:n palveluissa.

Pohjoisklinikalta palvelut päihdeongelmien hoitoon

Pohjoisklinikalla olemme erikoistuneet alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja hoitoon. Erityisosaamisellamme voi täydentää työterveyshuollon tarjoamia palveluja. Yritykset ja muut työnantajat voivat ostaa palveluja meiltä myös suoraan.

Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä

Yrityksille Hoitopalvelut Ota yhteyttä myyntiimme

Katso myös

Alkoholi ja työkyky Etätyö voi lisätä alkoholinkäyttöä huomaamatta Näin laadit työpaikan päihdeohjelman Näin otat työntekijän alkoholiongelman puheeksi – vinkit esihenkilölle