Back to top

Alkoholi ja työkyky

Työterveydessä tulisi tunnistaa alkoholin ongelmallinen käyttö mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alkoholi voi liittyä esimerkiksi uniongelmiin, stressiin tai masennukseen. Jo melko tavanomainen alkoholinkäyttö lisää riskiä erilaisiin syöpiin ja tapaturmiin.

Tehokkainta on, kun alkoholiin liittyviä ongelmia ennaltaehkäistään ennen kuin juominen vaarantaa terveyttä ja vaikuttaa työkykyyn.

Alkoholin ongelmakäyttö on yleistä

Suomessa on noin 560 000 alkoholin riskikäyttäjää. Työelämässä olevista miehistä 39 prosenttia ja naisista 14 prosenttia käyttää alkoholia yli riskirajojen. Kun alkoholinkäytön riskirajat ylittyvät, fyysisten ja psyykkisten haittojen ilmaantuminen on todennäköistä.

Haitallisesta alkoholin ongelmakäytöstä puhutaan, kun alkoholi jo aiheuttaa selkeitä haittoja. Pidemmän ajan kuluessa alkoholiin voi kehittyä riippuvuus, jolloin kyse on kroonisesta sairaudesta.

Useampi kuin joka kymmenes mies kärsii alkoholismista jossain elämänsä vaiheessa. Alkoholiriippuvuus on yleistynyt myös naisilla.

Kustannukset näkyvät työpaikoilla

Laskelmien mukaan alkoholinkäyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron suuruiset vuosittaiset kustannukset. Alkoholin riskikäyttäjien työteho usein laskee ja sairauslomat lisääntyvät. Alkoholinkäyttö voi pahimmillaan aiheuttaa työpaikalla turvallisuusriskin.

Sairauspoissaolojen lisäksi alkoholin ongelmakäyttö on yhteydessä mielenterveydellisistä syistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

On arvioitu, että työnantajan sijoittaessa yhden euron alkoholin työpaikkainterventioon takaisin on odotettavissa 1–2 euroa. Saavutettavissa on siten 273 miljoonan euron suuruinen hyöty.

Anna meidän auttaa

Pohjoisklinikalla olemme erikoistuneet alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja hoitoon. Palvelemme kaiken kokoisia yrityksiä. Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa.

Tutustu myös