Sivuston tietosuojaseloste

Pohjoisklinikka.fi

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Laadittu 15.11.2021

1. Rekisterinpitäjä

Pohjoisklinikka, Kaisaniemenkatu 1 BA, 7. krs, 00100 Helsinki, [email protected], p. 010 506 5900

2. Yhteyshenkilö

Viestintä- ja markkinointijohtaja Jenni Blomberg, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, [email protected], p. 050 5257 339

3. Rekisterin nimi

Pohjoisklinikka.fi-sivuston verkkolomakkeista kerättävät tiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Previct-tilausten vastaanottaminen ja tarvittavien yhteystietojen tallentaminen tilauksen lähettämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Previct-tilauslomake sisältää seuraavat tiedot: tilaavan organisaation tiedot (nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, tilattavien laitteiden lukumäärä, tieto tilaavan organisaation sopimuksesta tai maksusitoumuksesta), hoidon antajan tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja laskutusosoite.

Lomakkeen lähettämisen yhteydessä lähettäjän IP-osoite tallentuu automaattisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tilauksen tekijän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan verkkolomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

8. Tietojen säilytysaika

Previct-tilaukset säilytetään tarvittavan ajan verran.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa. Sähköistä aineistoa suojataan pääsynhallinnalla järjestelmiin rooleilla ja käyttöoikeuksilla.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen [email protected]

12. Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä verkkopalveluiden kautta kerättäviä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

13. Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.