Sivuston tietosuojaseloste

Pohjoisklinikka.fi

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Päivitetty 5.7.2022

1. Rekisterinpitäjä

Pohjoisklinikka, Kaisaniemenkatu 1 BA, 7. krs, 00100 Helsinki, [email protected], p. 010 506 5900

2. Yhteyshenkilö

Viestintä- ja markkinointijohtaja Jenni Blomberg, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, [email protected], p. 050 5257 339

3. Rekisterin nimi

Pohjoisklinikka.fi-sivuston verkkolomakkeista kerättävät tiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Tilauslomake: Previct-tilausten vastaanottaminen ja tarvittavien yhteystietojen tallentaminen tilauksen toimittamista varten.
  • Testit: Testin tekemisen yhteydessä järjestelmään tallentuu lomakkeen täyttäneen IP-osoite automaattisesti sivuston toiminnan varmistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Previctin tilauslomake sisältää seuraavat tiedot: organisaation tiedot (nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, laitteiden lukumäärä ja tieto sopimuksesta tai maksusitoumuksesta), hoidon antajan tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ja laskutusosoite.
  • Tilauslomakkeen lähettämisen ja testin tekemisen yhteydessä tallentuu automaattisesti IP-osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteri kootaan tiedoista, jotka Previctin tilaaja antaa itse.
  • IP-osoite tallentuu järjestelmään automaattisesti lomakkeen lähettämisen ja testin tekemisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

8. Tietojen säilytysaika

  • Previct-tilaukset säilytetään tarvittavan ajan verran.
  • Testien yhteydessä tallentuvat IP-osoitteet poistuvat järjestelmästä yhden vuoden kuluttua.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa. Sähköistä aineistoa suojataan pääsynhallinnalla järjestelmiin rooleilla ja käyttöoikeuksilla.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Tietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen [email protected]

12. Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä verkkopalveluiden kautta kerättäviä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

13. Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.