Back to top

Potilastietojen tietoturva on Pohjoisklinikalle ensisijaisen tärkeää

Terveyden- ja sosiaalihuollon tietoturvakysymykset ovat olleet vahvasti esillä julkisuudessa Vastaamon tietomurron ja luottamuksellisten tietojen julkaisemisen myötä. Tapahtuma on herättänyt huolta myös meillä hoidossa olevissa ihmisissä. Ymmärrämme tämän hyvin, sillä päihteisiin liittyvät tiedot ovat mitä suurimmassa määrin henkilökohtaisia ja luottamuksellisia sekä tunteita herättäviä. Pohjoisklinikka on aina tunnistanut vastuunsa tietoturva-asioissa, luottamuksellisuus on aina ollut keskeinen toimintaamme ohjaava arvo.

Käyttäessäsi Pohjoisklinikan ajanvarausta siitä ei jää tietoa pilvipalveluun, vaan tieto siirtyy suoraan potilastietojärjestelmäämme. Se kuuluu ns. A-luokkaan, jossa vaatimukset ovat paljon täsmällisempiä kuin suurelta osin yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksissä käytetyissä B-luokan ohjelmissa. A-luokat ohjelmille tehdään myös tietoturva-arviointi ennakkoon ja Kelan yhteistestaus ennen Kantaan liittämistä. Käyttämämme potilastietojärjestelmä auditoidaan säännöllisesti joka vuosi kahden eri arvioitsijan toimesta ja sen tietoturvaa kehitetään aktiivisesti. 

Potilastietojärjestelmämme toimii omassa verkossamme, eli se ei ole suoraan yhteydessä julkiseen verkkoon. Olemme panostaneet niin teknisiin tietoturvaratkaisuihin kuin henkilöstön koulutukseen. Toimimme voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja -asetusten mukaisesti ja käsittelemme henkilötietoja viranomaisten vaatimalla tavalla. Työntekijämme ymmärtävät myös tietosuojan merkityksen työssään ja jokainen osaltaan panostaa jokapäiväisessä arjen työssä siihen, että kaikkia potilastietoja käsitellään ja säilytetään asianmukaisesti. Haluamme olla asiakkaiden meille osoittaman luottamuksen arvoisia. Teemme parhaamme päivittäin, jotta meille on turvallista tulla.

Julkaistu 27.10.2020