Tietosuoja

Potilastietojen tietoturva on Pohjoisklinikalle ensisijaisen tärkeää. Tutustu tietosuojaselosteisiimme.

Luottamuksellisuus on keskeinen Pohjoisklinikan toimintaa ohjaava arvo. Kun varaat ajan Pohjoisklinikan verkkoajanvarauksesta, tieto siirtyy suoraan potilastietojärjestelmäämme. Potilastietojärjestelmämme kuuluu A-luokkaan, jossa vaatimukset ovat täsmällisempiä kuin alemman B-luokan järjestelmissä, joita tyypillisesti käytetään yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksissä.

Pohjoisklinikan potilastietojärjestelmälle on tehty tietoturva-arviointi ennen käyttöönottoa ja Kelan yhteistestaus ennen Kantaan liittämistä. Potilastietojärjestelmä auditoidaan säännöllisesti vuosittain kahden eri arvioitsijan toimesta ja sen tietoturvaa kehitetään aktiivisesti.

Potilastietojärjestelmä toimii omassa verkossamme, se ei ole suoraan yhteydessä julkiseen verkkoon. Olemme panostaneet niin teknisiin tietoturvaratkaisuihin kuin henkilöstön koulutukseen. Toimimme voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja -asetusten mukaisesti ja käsittelemme henkilötietoja viranomaisten vaatimalla tavalla. Meille on turvallista tulla.

Voit hallita tietojesi käyttöä Omakannassa

Kun asioit Pohjoisklinikalla, tietosi tallennetaan potilastietojärjestelmään, josta ne siirtyvät kansalliseen potilastiedon arkistoon. Tiedot näkyvät sinulle ja voit hallita niitä Omakannassa. Voit esimerkiksi antaa luovutusluvan tai asettaa kieltoja.

Verkkoterapia ja alkoholinkäytön tilannearvio

Käyttöehdot Tietosuojaseloste

Pohjoisklinikka.fi

Sivuston tietosuojaseloste