Seppo Kaskinen

Image
Lääkäri Seppo Kaskinen

LL, päihdelääketieteen erityispätevyys

Varaa aika verkosta

Seppo Kaskinen on yleislääkäri ja psykiatriaan erikoistuva lääkäri, jolla on päihdelääketieteen erityispätevyys. Hän on työskennellyt riippuvuussairauksien parissa vuodesta 2015 lähtien.

Sepon vastaanotolle voit tulla niin alkoholiin, lääkkeisiin kuin huumeisiin liittyvissä huolissa ja ongelmissa. Hänellä on erityisosaamista myös mielialaan ja ahdistuneisuuteen liittyvien ongelmien sekä univaikeuksien hoidosta.

”Parasta työssäni on aito vuorovaikutus ihmisten kanssa. Haluan tarjota näyttöön ja hyvään hoitotapaan perustuvaa lääkärin hoitoa ymmärrettävällä tavalla. Vastaanotollani on luottamuksellinen ilmapiiri.”

Päätyönään Seppo työskentelee A-klinikka Oy:n avohoitopalveluissa. Hänellä on kokemusta mielenterveys- ja päihdeyksikössä työskentelystä niin perusterveydenhuollosta kuin erikoissairaanhoidosta. Hän on työskennellyt myös laitoshoitopalveluissa vieroitushoidon ja pidempiaikaisen kuntoutuksen parissa.

”Motivaatio muutokseen ei synny ulkoapäin painostamalla, joten pidän tärkeänä sitä, että hoito suunnitellaan ihmisen omien tavoitteiden ja voimavarojen mukaan. Keskeistä on, että ihminen ymmärtää itse hoidon merkityksen, minkä perusteella hän voi sitoutua asettamansa tavoitteen saavuttamiseen ammattilaisen tuella.”

Erityisosaaminen

  • Alkoholiongelman hoito
  • Lääkevieroitukset ja lääkeriippuvuuden hoito
  • Huumeongelman hoito
  • Nikotiini- ja tupakkariippuvuuden hoito
  • Mieliala- ja ahdistuneisuusongelmien hoito
  • Univaikeuksien hoito
  • Ajokyvyn arviointi

Varaa aika verkosta