Tervetuloa Pohjoisklinikalle

Pohjoisklinikalta saat apua alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvissä huolissa ja ongelmissa. Olemme täällä sinua varten.

Varaa aika verkosta

Kannabiksen käytön haitat ja kannabisriippuvuus

Oletko huolissasi omasta tai läheisen kannabiksen käytöstä? Kannabiksen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen on saatavilla apua.

Kannabiksen käyttö on usein kokeilua tai satunnaista käyttöä, mutta myös säännöllisempi käyttö on yleistynyt. Noin kolmasosalle kannabista päivittäin käyttävistä kehittyy kannabisriippuvuus, kokeilijoista noin joka kymmenennelle.

Millaisia haittoja kannabiksen käytöstä seuraa?

Kannabiksen käyttöön liittyy yleensä passivoitumista ja poissaolevuutta. Satunnaisestakin käytöstä voi seurata tarkkaavaisuuden ja muistin heikentymistä. Yksi kannabiksen käytön yleisimmistä haittavaikutuksista onkin lähimuistin heikentyminen.

Kun kannabiksen käytöstä tulee runsasta ja säännöllistä, vaikutukset näkyvät toiminnassa, kuten kehon liikkeissä ja puheessa. Pitkäaikainen käyttö heikentää myös motivaatiota ja aloitekykyä. Suurista annoksista voi seurata esimerkiksi erektiovaikeuksia.

Kannabis heikentää ajokykyä ja lisää riskiä onnettomuuksiin. Onnettomuusriski kasvaa entisestään, jos kannabiksen lisäksi käytetään alkoholia.

Voiko kannabis aiheuttaa ahdistusta?

Melko yleisiä kannabiksen käyttöön liitettyjä haittoja ovat ahdistuneisuus ja muut psyykkiset oireet. Erityisesti nuorilla kannabis voi lisätä psykoosin ja mielenterveyshäiriöiden riskiä.

Mistä tunnistaa kannabisriippuvuuden?

Yksi ensimmäisistä riippuvuuden merkeistä on käytön hallinnan menettäminen, jolloin kannabista tulee käyttäneeksi enemmän tai useammin kuin oli tarkoitus.

Kannabisriippuvuuteen liittyy pakonomainen tarve käyttää kannabista, heikentynyt kyky hallita käyttöä ja sietokyvyn kasvu. Käytön vähentämiseen tai lopettamiseen voi liittyä henkisiä tai fyysisiä vieroitusoireita.

Riippuvuuden tunnistaa myös siitä, että kannabiksen käyttöä jatkaa siihen liittyvistä selkeistä haitoista huolimatta.

Mikä lisää riskiä kannabisriippuvuuteen?

Kannabiksen käyttöön liittyvän riippuvuuden riskiä lisää esimerkiksi nuorena aloitettu tupakointi sekä perinnöllinen alttius riippuvuuksiin.

Mistä apua kannabiksen käytön lopettamiseen?

Kun kaipaat apua kannabiksen käytön vähentämiseen tai lopettamiseen, voit olla yhteydessä esimerkiksi hyvinvointialueesi päihdepalveluihin. Pohjoisklinikka on yksityinen päihdehoitoklinikka, jonka päihdehoitajan tai lääkärin vastaanotolle pääsee helposti myös etänä.

Hoitopalvelujen lisäksi on auttavia puhelimia ja nettipalveluja, joista saa tietoa ja tukea käytön omatoimiseen vähentämiseen. Ammattiavun piiriin kannattaa hakeutua aina, jos vähentäminen ei onnistu omatoimisesti.

Kuinka nopeasti toimintakyky palautuu?

Kun kannabiksen käytön lopettaa, toimintakyky palautuu useimmiten viimeistään kuukauden kuluessa.

Tutustu Pohjoisklinikan palveluihin

Ensikäynti Vastaanotot Hinnasto

Katso myös

Työkaluja muutokseen jo ensimmäiseltä vastaanottokäynniltä