Back to top

Alkoholismi

Alkoholismi on sairaus, jolla tarkoitetaan alkoholin jatkuvaa, usein toistuvaa tai pakonomaista käyttöä siitä huolimatta, että se aiheuttaa terveydellisiä tai sosiaalisia haittoja. Alkoholiriippuvuuteen kannattaa hakea apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Alkoholismi on sairaus

Useampi kuin joka kymmenes mies kärsii alkoholismista elämänsä aikana

Alkoholismissa on kyse kroonisesta sairaudesta, jossa ihmisen elimistö ja mieli tulevat riippuvaiseksi alkoholista. Alkoholismia kutsutaan myös alkoholiriippuvuudeksi.

Alkoholistiksi voidaan määritellä henkilö, jolla on psyykkinen riippuvuus alkoholiin ja joka täyttää diagnostiset tautiluokitusten kriteerit. Alkoholismiin liittyy usein kohonnut kyky sietää alkoholin vaikutuksia ja alkoholinkäytön lopettamista seuraavina päivinä ilmenevät vieroitusoireet.

Miehistä noin 10–15 % kärsii alkoholiriippuvuudesta jossain elämänsä vaiheessa. Viime vuosina alkoholismi on yleistynyt huomattavasti myös naisilla.

Mitä alkoholismista seuraa

Alkoholismin tunnistaa usein siitä, että alkoholia käytetään enemmän tai pidempään kuin alun perin oli tarkoitus. Juomisen vähentäminen tai lopettaminen ei onnistu, vaikka alkoholismista kärsivä haluaisi saada alkoholinkäyttönsä hallintaan. Humalassa saattaa olla sammumista ja muistikatkoksia.

Alkoholiriippuvuus heikentää yleensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Alkoholismia sairastavalla on usein myös muita neurologisia ja psykiatrisia ongelmia. Alkoholismi altistaa monille hengenvaarallisille sairauksille, kuten haimatulehduksille ja maksakirroosille. Se lisää masennusta, univaikeuksia ja ärtyneisyyttä. Myös muistihäiriöt ovat yleisiä. Lisäksi humalatilassa sattuu helpommin tapaturmia. Alkoholismi vähentää keskimääräistä elinikää 6–18 vuodella.

Alkoholismilla on monet kasvot – sairautta yritetään usein salailla

Alkoholismin aiheuttamat sosiaaliset ongelmat näkyvät esimerkiksi riitoina läheisten kanssa, vaikeuksina työssä tai taloudellisina hankaluuksina. Sairaus vaikuttaa useimmiten koko lähipiiriin.

Alkoholismi ei näyttäydy vain yhdellä tavalla. Alkoholismista kärsivä voi yhtälailla juoda yksin ja salaa kuin ravintolassa muiden seurassa. Sairautta yritetään usein salailla muilta ja avun hakemisessa viivytellä esimerkiksi häpeän vuoksi.

Mistä apua alkoholismiin

Haitalliseen alkoholinkäyttöön on hyvä havahtua ajoissa

Alkoholiriippuvuuden katkaiseminen ilman ammatillista apua on vaikeaa. Fyysinen palautuminen riippuvuudesta on hidasta ja edellyttää jopa puolen vuoden raitista jaksoa. Muutos on vaativa myös henkisesti, sillä tunteita on opittava käsittelemään uudella tavalla, ilman alkoholia.

Kun lopettaa runsaan alkoholinkäytön, alkoholin aiheuttamat vieroitusoireet on syytä ottaa vakavasti ja tarvittaessa hakeutua terveydenhuollon palveluihin. Vieroitusoireet voivat pahimmillaan olla hengenvaarallisia.

Alkoholiriippuvuus kehittyy pitkän ajan kuluessa. Mitä aiemmin haitallisen alkoholinkäytön tunnistaa, sitä helpompi on välttää vaikea riippuvuus ja oppia hallitsemaan alkoholinkäyttöään.