Back to top

Alkoholin haitallinen käyttö

Siihen, kuinka paljon voi juoda ilman, että siitä on terveydelle haittaa, ei ole tarkkaa vastausta. Tutkimusten mukaan aikuinen mies voisi käyttää alkoholia ilman haittoja enintään noin 3 annosta ja nainen enintään noin 1,5 annosta päivässä. Yksi annos alkoholia vastaa esimerkiksi yhtä lasillista (12 cl) mietoa viiniä tai yhtä pullollista (33 cl) keskiolutta tai siideriä.

Riskirajat ovat arvioita

Riskiraja ei tarkoita turvarajaa, sillä alkoholi vaikuttaa yksilöllisesti

Alkoholinkäytöstä voidaan puhua kohtuukäyttönä ja ongelmakäyttönä. Ongelmakäytöllä tarkoitetaan alkoholinkäyttöä, joka ylittää juomisen riskirajat. Ongelmakäyttö voidaan jakaa edelleen riskikäytöksi, haitalliseksi käytöksi ja alkoholiriippuvuudeksi.

Riskikäytössä juomisen riskirajat ylittyvät, mutta merkittäviä fyysisiä ja psyykkisiä haittoja ei vielä ole. Niiden ilmaantuminen on kuitenkin todennäköistä. Haitallisesta käytöstä voidaan puhua, kun alkoholinkäyttö aiheuttaa selkeitä haittoja. Alkoholiriippuvuudella eli alkoholismilla tarkoitetaan kroonista sairautta, jossa täyttyvät tietyt diagnostiset kriteerit.

Alkoholinkäytön korkean riskin taso on miehellä 23–24 annosta viikossa. Naisella vastaava raja on 12–16 annosta viikossa. Kohtaisen riskin rajana pidetään miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. Riskikäytöstä puhutaan silloin, kun nämä rajat ylittyvät säännöllisesti.

Edellä mainitut riskirajat koskevat terveitä, työikäisiä henkilöitä. Riskirajat ovat matalammat yli 65-vuotiailla. Riskeihin vaikuttaa oleellisesti myös esimerkiksi jonkin sairauden takia heikentynyt kunto tai käytössä oleva lääkitys.

Alkoholin vaikutukset ovat yksilöllisiä

Tutkimusten antamat arviot ovat epävarmoja ja kertovat alkoholin haitallisuudesta keskimäärin. Todellisuudessa vaikutukset terveyteen ovat hyvin yksilöllisiä. Myös alkoholin käyttötapa vaikuttaa, sillä terveydelle on haitallisempaa juoda runsaasti ja nopeasti yhdellä kertaa kuin maltillisemmin useamman päivän aikana.

Alkoholi lisää syöpäriskiä jo kohtuullisesti käytettynä

Alkoholin runsas käyttö heikentää terveyttä ja mielen hyvinvointia usealla tapaa. Runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyviä sairauksia ovat esimerkiksi maksasairaudet, haimatulehdus ja alkoholismi. Alkoholi kohottaa verenpainetta, ja sen runsas käyttö lisää sydämen rytmihäiriöitä. Vakavia terveysongelmia aiheutuu erityisesti pidempiaikaisesta liiallisesta alkoholinkäytöstä. Syöpäriskiä alkoholi kasvattaa jo kohtuullisesti käytettynä.

Alkoholinkäyttöön voi liittyä esimerkiksi unettomuutta ja ahdistuneisuutta. Se voi olla kytköksissä stressiin, masennukseen tai tyhjyyden tunteeseen. Alkoholin vaikutukset voivat näkyä elämässä monella tapaa painonhallintaan tai seksiin liittyvistä hankaaluksista vakaviin sairauksiin.


MostPhotos

Alkoholinkäyttö ei ole kohtuullista, jos se mietityttää

Omasta alkoholinkäytöstä voi olla haasteellista pitää kirjaa luotettavasti, sillä alkoholimäärät koetaan tyypillisesti todellisuutta pienempinä. Todellista määrää voi olla myös vaikea muistaa. Erityisen helposti unohtuvat ne kerrat, kun alkoholia on nauttinut vain yhden tai kaksi annosta.

Oletko usein humalassa? Tuntuuko edellisen illan juominen kehossa vielä seuraavanakin päivänä? Oletko havainnut muutoksia painossasi tai verenpaineessasi? Nämä ovat selkeitä viitteitä siitä, että alkoholinkäyttöön liittyen voi olla syytä olla huolissaan. Huomioi myös, onko käytössä lääkityksiä, joiden yhteydessä alkoholia ei pitäisi käyttää.

Alkoholin haitallinen käyttö vaikuttaa usein koko lähipiiriin

Muiden huoli on hyvä mittari. Onko joku ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut, että alkoholinkäyttöä kannattaisi vähentää? Alkoholin haitallinen käyttö vaikuttaa useimmiten koko lähipiiriin, erityisesti puolisoon ja lapsiin.

Alkoholinkäyttö ei ole enää kohtuullista, mikäli se mietityttää. Etenkin silloin, jos juomisen vähentäminen tai lopettaminen tuntuu hankalalta, kannattaa kääntyä lääkärin tai muun ammattilaisen puoleen. Tilannetta on hyvä arvioida ammattilaisen kanssa myös silloin, jos epäilee alkoholin aiheuttaneen fyysisiä tai psyykkisiä haittoja.