Back to top

Virpi Järvensivu

Virpi Järvensivusosiaaliterapeutti (sosionomi, AMK)

Virpi Järvensivu on sosiaaliterapeutti, joka on työskennellyt pitkään päihde- ja mielenterveysongelmien hoidon ja päihdekuntoutuksen parissa. Hän on työskennellyt A-klinikkakonsernin palveluissa vuodesta 2001 alkaen niin poliklinikkatyössä, korvaushoidossa kuin nuorten laitoshoidon palveluissa.

"Työskentelyäni ohjaa arvostava ja aito kohtaaminen asiakkaan kanssa, tapahtuipa vastaanotto Pohjoisklinikalla tai etäyhteyden välityksellä."

Palvelut

Ajanvaraus